tandir basinda bag dikmek kolaydir

icraata geçirilmediği sürece boş konuşmanın, lom lom atma nın bir anlamı olmadığını vurgulayan sözümüz.