taman aha

işte burada

-şu siyatikli ayaklarımnan galdırdıız beni yerimdegn, mahmilin içinde deym haranıızla baktıngızda göremedingiz, taman aha buralıkda duruy eğlence, uyyy uy uşağa işe sal ardıngdan sen get dey boşa dememişler..
görmüyormusun.... gözünün önünde... baksan görürsün... bak işte...