talhın vermek

ia nasihat,öğüt vermek manasında.
birde cenaze defnedilirken talhın vermek vardır şöyleki;
hanefi mezhebi cenaze defnedildikten sonra ona telkin (talkın) vermeyi caiz görmüştür.bazıları bu duruma karşı çıksada dinen bir sakıncası yoktur.yapılan bu iş cenaze kabire konulduğu o anda yardımcı olabilmek ve telkinde bulunmak maksadıyla yapılmaktadır.

(bkz: talhın)
-la yoorum mamed bu senin arhadaşın nası adam yaav..? ele verir talhını, gendi yutar salhımı. malı götürüy valla.

anteplice de talhın olarak bilinen kelimenin aslı arapça telkin'dir ve sözlükte "anlatmak-anlamak, öğretmek-öğrenmek, vermek-almak" gibi anlamlara gelir.

son nefesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunmasına; cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma konuşmasına da telkin denir. ölmek üzere olan kişinin, sağ tarafına çevrilerek yüzünü kıbleye gelecek şekilde yatırmak müstehaptır bu durumda olan kişinin yanında, hatırlatmak amacıyla kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunur hz peygamber, "ölülerinize (ölüme yaklaşanlara) lâ ilâhe illallah demeyi telkin ediniz" buyurmuştur. telkin yapılırken, "lâ ilâhe illallah" de, "kelime-i şehadet, kelime-i tevhîd getir" şeklinde bir yaklaşımda bulunulmamalı, yanında bunları söylemekle yetinilmelidir bunun yanında ölmek üzere olan kişinin yanında kur'ân-ı kerim, özellikle yâsîn sûresi okunur cenaze kabre konduktan ve başında kur'ân okuma tamamlandıktan sonra, kalabalık orayı terkedince, orada kalan bir kimsenin kabrin başında yüksek sesle ve ölüye hitaben îmân esaslarını hatırlatmasına da telkin denir hanefîlerden bazı âlimler, defnedildikten sonra telkinin meşrû olmadığını söylemişlerdir buna mukabil bazı âlimler ise, tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını, bu nedenle mükellef olduktan sonra vefat eden kimsenin mezarının başında telkin verilebileceğini söylemişlerdir.
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort