tah

üzümün çürümeye yüz tutmuş, mahranın dibinde kalmış olanı
tah: bahceli evlerde altı bos balkon
birşeyi berbat etmek anlamında ortalıı (bkz: tahnen bekmeze çevirmek) şeklinde kullanılır.
antep hönüsüsünün tah'i, paklavaya deeşilmez. yeen nezzetlidir ve alaç kimidir.