supba

ia sıpa
eşşeen yavrısı yeen datlı olurlar ufahken amma böyüdüü vahıt gene eşşek olur eşşoğlu eşşek