sünefe

sünefe;
ia sünepe: mıymıntı, sümsük ve giydiği üzerinde ayreti duran kişi, çoğu zaman soyha ile aynı anlamda kullanılır.