şu gapıya sığmaz

şu gapıya sığmaz

bir şaksın burç kimi babayiğit olması durumunda söylenen bir başka hanek..

-ağam dana kimi babayiğitti, şu gapıya sığmazdı ırahmatlık..
(bkz: gont kimi)
- sabrıyanın oolunu gördüüz mü anam, gont kimi oluk gapılardan sığmey
genelde arvatlar oğullarını anlatırken söylerler."depe gibi aa şoo gapıya sığmaz benim oğlum babayiğittir."