sofra başına

sıfra başına şeklinde telaffuz edilir
habersiz bir eve mısafırlıa gedildiinde evde yimek yiniyse ev sabının mısafırları yimee davet etmek uçun gullandıı kelime

-geling hele yaw sıfra başına
+afiyet ossung eam biz yidik saolasıng
-yaw biz de saa yimeding mi didik gel hele atışdır birez
+vallah daa evden çıharken yidik
-ey eam mabalı boynunga ha


buyurunuz yemege...
yemege buyurun...
buyrun surfuya!!!
surfuya buyrun!!!