söbelek

söbelek

-darıyı yedikten sonra kalan kısmı
"mısır koçanı"nın antepçesi. yine tek sözcük yine bir antep dehası.