şimellemek

şimellemek: avuçlamak
*abov anam bu oolan nasıl terbiyesiz parayı şimelledi gaçdı.
büyük ve geniş haraketle avuçlamak.

--- saçını bi şimelledeem kimi yere çaldım gendini şeyle...
bu sözcük taneli şeyler için değil genelde saç, ot gibi uzunduruk olan şeyleri avuçla kavrayıp almak için kullanılır.
nohut ve mercimek yolmasında bi yöntem; şimel yolması...