silece

hasır heybe.
at.essek,katır gibi hayvanların üzerine atılan hafif yük heybesi.
yeni versiyonu dokuma kilim seklinde olup motorsikletlerde kullananlar var.