sikre

şikre.
ia çok yağlı et veya sütü çok davar.