şeytana keyf gereg

şeytan neye sevinir.işii gırıına gıden antebli bugalımdan çıhamaz.işi bi türlü yolunda getmez .
antebli dışarı gidecegdir.pasapord mamelesi için get maliye borcun varmı dey kaad isderler.
gosga gosga maliyeye gider.trafigde cezası çıhar.
emlag vergisi borcu çıhar.
su,alatirik borcu çıhdee kimin herif singirlenir.şeytana keyf gereg ya .huylanır dışarı getmegden vaz geçer .kaadları da parça parça eder kös kös evin yolunu dutar.