seyleleyn

şeyleleyn
şu durumda , şu türlü , şöylece , şöylecene.
--la ora gonur mu o , kafamıza mı deviricing ta diya şeyleleyn go.
hayleleyn haylesil gibi sorulara verilmesi muhtemel cevaptır.