seyh fetullah

halk arasında şık cami olarak da bilinen şeyh fetullah camii'ye ismini veren zat-ı muhteremdir.
hakkında bir çok rivayet nakledilen büyük bir zattır. hazreti ebubekir soyundan olup, kerametlerinden çokca bahsedilen velidir, alimdir, aynı zamanda hattattır ..

rivayete göre karısı bir gün bir ailenin işletmekte olduğu hamama gider ve kötü muamele görür. killi ve sabunlu pis suyla yıkanarak üzgün bir halde eve dönünce olup bitenleri kocasına anlatır.o zaman şeyh karısına kuyudan bir kova su çekmesini söyler. çektiği kovanın altınla dolu olduğunu gören kadın kocasının sözünü dinleyerek onu kuyuya boşaltıp tekrar çeker. bu sefer kovanın yılan ve akreple dolu olduğunu görür. "eğer dünya malına rağbet etseydin bu bu haşarat senin içindi" der. kadın üçüncü kovadan çıkan suyla yıkanır.

karısının uğradığı bu muameleye üzülen şeyh bir hamam ve cami yaptırmaya karar verir. bu fakirlikle bu işin altından kalkamayacağını söyleyen birinin gözü önünde nefesiyle taşı altın eder. işçi yevmiyelerini oturduğu postun altından çıkarıp verir. buna akıl erdiremeyen biri bir gün o postun altına bakmaya yeltendiğinde kara bir yılanla karşılaşır. şeyh içeri girer ve :her deliğe elini sokma, kiminden yılan kiminden çiyan çıkar" der.

cami yapımı bittikten sonra ustabaşı: "mekke yolunda karataştan yapılmış bir sütun var, elimize geçseydi, buraya dikseydik iyi olurdu diye konuşurken ertesi gün sözü edilen sütunu uygun yerde dikili olarak bulur. sütun hala caminin doğu kısmındaki tekkiye bölümündedir.

hamam yapıldıktan sonra yedi sene suyunun tek bir mumla ısındığı da rivayet edilir. bu durum farkedilene kadar böyle gider...

* *