sen yavaş

9 Entry Daha
üçüncü kişi üzerine yapılacak misilleme ve eylemi ikinci kişiye bildirirken * 'yavaş sen ben bilim gendine yapacağımı' şeklinde de kullanılabilir nadir olarak tehtit vurgulanmadan birini eyleminden vaz geçirmek için de kullanılabilir.