sen eyle belle

ia. "sen öyle san" anlamında kullanılan kalıplaşmış söz öbeği.

bir kişiye bir şey öğretilirken" sen onu öğren doğrusu bu "anlamında da kullanılabilecek cümle.
sen eyle belle....

iki kişi arasındaki anlaşmazlık durumunda birinin diğerine söylediğidir.

a-- benim senden elli keat alacaam kaldı ağm.
b-- ney! yog ağm yog.. geçen hafda otuz keat verikdim..onu saymeyksın..ben bilmem ağm.saa yirmi keat vericim..
a-- o otuz keat başkaydı rafıg.eyyi hetirle..
b-- sen eyle belle..benim vereceem yirmi keat.

- la yeri zırtto sen eyle belle
sen sık dişini ben bilirim işiminin başga versiyonu olan haneemiz.