selligi yarilmak

selliği yarılmak

yeni doğan bebeklerin yanaklarının çok fazla sıkılması sonucu meydana gelen olay.. göstergesi de çocuğun selinin akmasıdır..
selliği yırtılmak

devamlı salyası akan bebekler için ya da çocuklar için kullanılır

anam sulu senem oluk bu selliği yırtılmış zaar şar şar akıy sular seller
antepte yeni doğan bebekleri hemen hemen 5-6 aylık olana kadar kimseye yanaklarını elletmezler,yanağından öptürmezlerki selliği yarılmasında çocuğun seli akmasın diye aksi takdirde çocuğun sürekli seli akar mazallah.