saolana

sağ olana
inşallah angnamında gullanılır
+eee selah sağolana üç ay sona mezun olucung disene
-işşallah ammi allahdan birşey gelmezse üç an sona alıcım diplomıyı