şalşap

ia bir işi yaparken dikkatsiz hareket eden,tertipsiz,üstünkörü,acele iş yapan.
yalap şalap'da denir.