şallatan

"şallatan"; standart türkçesi "şarlatan"; ingilizcesi "charlatan", itlaya'nın üçkağıtçılıklarıyla ünlü "ceretto" şehrinin isminden türetildiği düşünülüyor. antepçe'ye ulaşmayı başarmış, anlamı bozulmamış; "düzenbaz, hilekar, yalancı, utanmaz" anlamlarını içeriyor. bu açıklama antep akdeniz şehirlerine dahil edilmeli midir? sorusunu akla getiriyor.
ses benzeşmesi açısından (bkz: şarmıta)