şakir sabri yener

şakir sabri yener (1888-1973) gaziantepli ünlü folklorist, eğitimci, yazın ve düşün adamı, şair ve yazar.

gazi sancak gazetesinde çeşitli manzume ve yazıları yayınlandı. folklor (halk bilgisi), tarih ve dil araştırmalarını sürdürüp, bütün ömrü boyunca derleme ve yeni kuşaklara aktarılacak yüzlerce yazı hazırladı. gaziantep büyükleri kitabının hazırlıklarına başladı. 1931 yılında "kurtuluş manzumesi" adlı şiiri, öğretmen fuat oral tarafından bestelendi ve okullarda şarkı olarak söylendi. 1932-1947 yıllarında gaziantep halkevinin yayınlamış olduğu 34 adet kitap ve dergide emeği vardır. 1933 yılında "hasip dürri" adlı eseri ömer asım aksoy ve ali nadi ünler ile birlikte yazıp yayınladılar.

1939 yılında "arif bılen'in mektupları" isimli müşterek kitabı yayınlandı. 1939-1949 yıllarında başpınar dergisinde 120 adet folklor,manzume ve tarih konulu yazısı yayınlandı.

şakir sabri yener'in gaziantep, yeni gaziantep, gazi yurt, yenigün gazetelerinde yayınlanmış üçyüzden fazla yazı ve şiiri vardır. gaziantep kültür dergisinin 13 ciltlik kolleksiyonunda 220 yazısı yayınlandı. 1958 yılında "gaziantep kitabeleri" adlı kitabı,kültür derneğince yayınlandı. ayrıca "gaziantep'in yakın tarihinden notlar ve hatıralar" kitabı yayınlanmıştır. daha geniş bilgi için [1]

osmanlı son dönemi ve cumhuriyet'in ilk yıllarında gaziantep'de basılan gazete,dergi ve kitaplara bakarak kentin kültür yaşamının şaşırtıcı bir canlılıkta olduğunu söyleyebiliriz. bunda hiç şüphesiz şakir sabri yener gibi otodidakt bilginlerin büyük rolü olmuştur.

*

#10125
(bkz: firikli acir dolması)
bir tarih...
bir tarihçi...
bir antep harbi kahramanı...
bu gün 3 adet kitabını bulup alarak antep arşivime ve kitaplığıma değer üstüne değer katmıştır.

1-türk verdünü gaziantep-(antep'in dört muhassarası)
2-gaziantep kitabeleri
3-gaziantep büyükleri-(beşyüzelli yıllık alim ve şairleri)

mekanını cennet olsun.