sakin

4.nesil lormal halfe hoşgelmiş,de baalım galemine guvvet.adı sakin amma gendi pek eyle durmey*