sahta

havara ve keymık tasları yontmaya yarayan iki taraflı keser gibi bir alet.
sapı kısa ve agır oldugundan iki elle tutulur.
desen vermek için bir ucu genelde tırtıklı olur.

(bkz: havara)
(bkz: keymıh tası)
(bkz: havara daşı tamiratı)
aynı zamanda

taklit, sahte, naylon veya moda tabirle = çakma