saharim yog

değerim yok,bana kıymet verilmiyor,hesaba alınmıyorum anlamında bir deyim
itten saari olmamak şeklinde de söylenir