şahalak

-gızım navar yimek yi yimek

-anne lütfen o sizin zamanınızdaydı

-hele bak yüzün şahalak gadar galdı bir dirhem et bin ayip örter tama
şahalk serçe bengzeri ufah defek sevimli bir guşdur .depesinde sivri bir perçemi olur .resmini bulamdım gusura galmayıng.