sacak

-saçak

pide fırınlarında fırının içini temizlemeye yarayan, ucuna bez bağlanan sopa.

yoorum aaşam aaşam maadeezi bulandırmak gibi olmasında, bu saçakları fırının tuvaletinde ıslatık eyle temizliyler fırını *