şaat

-sizin nikah şaatlıınızı ben yapdıydım, hatillediniz mi?

-hatillemez olurmuyum ammi, öte şaadımızda hannen hökkeşdi.