papriha

ia. fabrika.

% meryem neydiy şingdi?
# tekellegoolu paprıhasına gedey işde.
sahibine de "paprıhator" denir.
nizip tarafında da masmana deniliyor fabrikaya..
pafrıka denildiği de çok duyulmuştur...
pavlike diye de teleffuz ediliyor...
bir diğer söyleniş şekli ise pabırgadır.
pablike deyn de rivayet olunur