pabucunun teki bizde kalik

görmeyi sık sık istediğimiz sevdiklerimize söylenen küçük bir sitem sözüdür..

-kele neen görükmeyn gızz..
-amaann sahı sen çok geliyn..gele gide pabucunun tekide bizde galık da daha bi de baa gelmey deysin..
bu deyim bir yere çok sık gidilmesi durumunu tanımlar.

--- gonşu ayselin gızı bigaç gündür pabıcının teki galmış kimi ayuş bacılara gedip duruy, heyrola işallah....
++ heyir, heyir.... ayuş bacının abisinin oolu, yaz tatiline gelmiş... nişannalıcılarmış heral odan eyle pabıcının teki galmış kimi ikidebir gedip duruy...

gelip gitmeyene söylendiğinde durum ironiktir (=tam tersini kasdeder), bir anlamda "serzeniş veya sitem"dir. bakınız yukarıdaki örnek.
bi daha gelmesinler diye ayakkabılarına tuz dökülen misafirlere yönelik söylenen söz

(bkz: antepte batıl inanışlar)