osurtmak

çok ağır bir ceza vermek.

--- eee asgerde nöbetde uyursan osurdurlar adamı.