ossuruuynan boya boyar leblebiynen hace gider

i.a.osuruğuyla boya boyar,leblebiyle hacca gider
delme takma iş yapan,uydur kaydır çözümler üretmeyi marifet sayan,hayalperest,gayriciddi, insanların yaptıklarının güvenilmez ve gayrıciddi iş,icraat ve çözümlerin eleştirilmesi ve önemsenmemesini anlatan bir eleştiri deyimi..