onune geleni kapar ardina geleni teper

arsız, huysuz, geçimsiz kimseler için kullanılan bir söz.