ömeriye camisi

*gaziantep’in düğmeci mahallesinde bulunan bu tarihi cami, antep’in en eski camisidir.minare şerefesinin korkuluklarında oyma taş işçiliğinin en eski ve en güzel örneği görülmektedir.
*hatta minarenin bedeninde antep savunmasının dehşetli günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmek mümkündür.
*halk arasında anlatılan bir rivayete göre, bu cami her yıl tabana doğru çökmekte ve toprağa gömülmektedir. tamamen battığı zaman kıyametin kopacağı gibi söylentiler vardır...*
hz. ömerin halifeliği döneminde gaziantepe ilk yaptırılmış ve onun adı verilmiş olan en esği camimiz
heykelden karagöze giderken, sol kolun üzerindeki güllüoğlunun oradan girince sol kol uzerindeki caami. *
restorasytona mükemmel bir görünüme sahip olmuştur.
1)--maarifden suburcu caddesini yeriyken sol goluyng üzerine dön oradaki camı.
2)-- karagözden suburcuya doğru yerinirken kavşaktan şağa dönüncü.
3)--yog aam ben gazilerden gitmek istiym deysen mecit barlas caddesini takip et 300 mt sonra sol tarafta.
4)--kuzeyden ulaşaca'am o camıya deysen dayı ahmet ağa sohağının ilk dönemcinden sağa dönüncü 100mt sonra.
5)--yog herif bu tarifler beni kesmey depeden görmek istiym deysen; google örtten düğmeci mahallesine yaklaşıncı gubbesi görünen camı.
imamlığını 35 yıllık kadim dostum abdullah kargının yaptığı, antebimizin en eski camisi.