omça omça

omça omça: ikileme; zayıflıktan kemiklerin çıkıntılarının belirgin şekilde görünmesi

--- bu zayif gız kim ola?
++ ısdanbıllı nazife'nin gızıymış?
--- aboovv gemikleri de omça omça çıkmış, yimek yok mu ola ısdanbıl'da?
++ yok apla anoriksiye mi ne olmuş?
--- o neymiş kele?
++ çörten çalgını hasdelii, yanı yimek yiyemiymiş.
omça: eskimiş çöp süpürgenin küçülmüş hali. "süpürge omçası"
-fadile'ning gelinini gördüng mü gız?
+yog anam...
-abavvv...abav...yavan,yavan,yavan,yavan,yavan,yavan,yavan * ki sorma...değnek kimi aynı...gemikleri omça omça...altınlar gendini goyuk gaçıy gediy...
+eyle de güzel oğlandı haa...bahıyn mı sen?...
denizli escort bursa escort izmir escort dudullu escort mersin escort mecidiyeköy escort gaziantep escort