olur yanini goymamak

bir işin olması için açık kapı bırakmamak...

-artı vermezler o gızı saa olur yanını goymadın işin,iş inada bindi artı yeri al alabiliysen...
beklenmeyen bir şey karşısında ne yapacağını bilememek şok olma hali..

-o hadicening çadır bocusu kimi gızı varya sadetmi ney adı,baa bir diller saydı,bir diller saydı olur yanım galmadı,göya garamışım gendini düürçüsüne,baa ne gereğ varsa gendinin,cahal işde ne diycing..
% la yoorum bu gumandey neetmişéez ægnamadımhına, olur yanını goymamışıæıız malıñ, size demirden deve şeyi olsa dayanmaz yoorum.. væaælla! dangalagooludangalæklar ya..
olur hali galmamak

- arabeynan gaza yapık bizim olan , araba pert oluk , olur hali galmayıkişin içine ediksin.daa da garşıma geçmiş lom lom atıysın. ayıtla piricin daşını.
bu işin olacaa galmeyg. biz mal sabine ne diycik şindik.