oğlan

-bu oğlan senin mi
he benim elini öper ammisi
-ha bi de gay anlamında kullanılır
gaziantep'te heteroseksüel insanlar için de kullanılan kelime.
allah kimseyi yaz günü ayransız, gış günü yorgansız, bayram günü oğlansız goymasın. *
-get baba get ,neynemeli eyle oğlanı.onunlan ilişiğni kesmeliğsin esas!