nezzik tasi

nezzik taşı. iki kaşın arası, alnının çatı.
nezzik daşı eyle gözel yontulup dengelenir ki üsdüne nezzik daghılıp çekme guvvatı uygulansa bile goley goley devrilmez..yanı saalam oturur yere.bunun için de poposu biçimli ve okkalı olup yerinde ağır oturan avradlar "anam nezzigdaşı kimi göt var maşşallah"dey iltifad edilir.poposu haddinden 1-2 numara böyük,olup oturup kalkmada zorlanan bu yüzden birez de tembelleşen avradlara ise tam tersine "deermen tayı (ya da daşı)kimi göt va"r veya "götünde deermen daşı baalı saghılam,heç yerinden gıpırdamey "diye eleştiri yapılır.