nas felag

nas ve felak sureleri. nazara karşı koruyucu ve tedavi edici olduğu söylenir.

(bkz: uc gulhuvallah bi elham)
göv gözlü* avradın gözü degdi haral.acı nas felak bi elham ohun.
arkasından da argıyan yer üfelenir.
adam namaza durur telefonu çalar namazı da bozmak istemez yanındakine:
-kul euzu bi rabbinnas yes e bas der *
-melikinnas yes e bas der *
-ilahinnas yes e bas der yanındaki tam anlayıp yes tuşunu ararken telefon susar.*
-anam bu avradın gözü öldürücü beni ne zaman gelse evde durdug yere bişey gırılıy kele...
+bacım nazarı yeen deyiy zaar ..acı arhasından bi nas felag ohuyun eyi gelir.
-ohuym anam ohuym amma fayda edmiy vallah nedecemi şaşırdım vallah..
+biygg anam ne biçim avradmış kele gözüne şiş çahıla şeyle, o zaman acı bi avuç duz at , bide gurşun atak kak yeri..
-eyi düşündün vallah bacım ... aa getiriym malzemeleri 5 dagga bekle acı.
+bekleym yeri...
ihlas, felak, nas üçlüsü kelimenin tam anlamıyla her derde devadır. yeterki o devanın olacağına bütün kalple iman edilsin. peygamberi ölümden döndüren ve onun mutlak suretle yatmadan önce üçer defa okuyun dediği, her fırsatta sadece ihlas okuyanın dahi cennetle müjdelendiği mübarek kelamlardır. ve inanan insan için kelamullah ile espri yapmak * ciddi günahtır. *, *. inanan insan için o günah cehennemlik olmak değil, yaradanını üzmüş olmaktır, yaradanını üzen de artı hiçbişeyden iflah olmaz. yaradan benden yüz çevirdikten sonra * neyi bulurum? yaradanım beni sevdikten sonra neyi kaybederim?

* * *
ayrıca bu surelerin her türlü ins ve cins şerrinden kazadan ve beladan her türlü kötü sözden ve gözden esirgedigi bilinir hadislerde de geçer..onun için devamlı okumak lazım diye düşünüyorum özellikle gece yatarken ve dışarı çıkarken
nazara iyi geldiği söylendiği için nerdeyse fatihadan çok okunan sureler. yo yanı fatiha her zaman her yerde allah'ın hoşuna geder amma gene de kendi menfaatına olanı ohuylar neyese?
felak suresi
kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

anlamı:
de ki: “yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının rabbine sığınırım.”

nas suresi
kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

anlamı:
de ki: “cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların rabbine, insanların melik’ine, insanların ilah’ına sığınırım.”

felâk ve nâs sureleri ile ilgili hadisler:
1- ukbe ibnu amir (radıyallahu anh) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "bu gece indirilen ayetler var ya, onlar gibisi hiç görülmemiştir: kul eüzu bi-rabbi'l-felak ve kul eüzu bi-rabbi'n-nas süreleri".

2- hz. cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: "resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bana: "ey cabir oku!" dedi. ben:
"annem babam sana kurban olsun, ne okuyayım?" diye sordum. bunun üzerine:
" kul eûzu bi-rabbi'l-felak ve kui eûzu bi-rabbi'n-nas sürelerini oku!" dedi. ben de onları okudum. resûlullah ilaveten:
" bu iki sûreyi oku, bunlar gibisini asla okuyamıyacaksın!"dedi.

3- ukbe bin Âmir radıyallahü anh anlatır:
bir zaman peygamber efendimizle yolculuk yaparken şiddetli bir fırtınaya tutulduk. resûlullah, felâk ve nâs sûrelerini okuyup, bana buyurdu ki:
ey ukbe,bu iki sûre ile allaha sığın; zira allaha hiç bir kul bunlardan daha fazîletli birşey ile sığınamaz!

4- hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:
kulhüvallahü ehad, felâk ve nâs sûrelerini sabah akşam üç defa oku! bunlar sana kâfidir.

5- hazret-i Âişe vâlidemiz, peygamber efendimizin yatacağı zaman, "ihlâs, felâk ve nâs sûrelerini okuyup, ellerine üflediğini, sonra da elleri ile vücudunu sıvazladığını bildirmektedir."

imâm-ı rabbânî hazretleri de, "sıkıntılı zamanlarda dört kul'leri yani kulyâ, kulhüvallahü ehad, felâk ve nâs sûrelerini çok okumalıdır" buyurmaktadır.

felâk sûresini çok okuyan kimseye, cenab-ı hak, kolay yollardan rızık nasip eder. insanların hasedinden, her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eder.

nâs sûresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve âfiyette olur. nazara karşı okunursa, şifâ bulur.

son nefesini vermekte olan kimse için bu sûre okunursa, rûhu bedenden rahatça ayrılır. yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.

izmir escort gaziantep escort kayseri escort maltepe escort denizli escort bursa escort gaziantep escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort marmaris escort beylikdüzü escort esenyurt escort beşiktaş escort bodrum escort sakarya escort