minnetci

-nerden geliysiiz kele aaşamın bu vaktında
*amaaan gız hös anam hös çilemiz bitiymiki gaynımın arvadı küsük gedik ora minnetçi geddik ordan geliyk
-eski arabulucu.yörenin ileri gelenneri
-uzlaşdırıcı.sayılır gişiler.
-ammi ben utanıymda falanını gızını baa isdermisin.minnetcim olunmu.
-isderim ya yiğenim.dilimemi yapışıy.
-ammi neşeel eddiğ gızı verdilermi.
-ammim gız evi o adeer mıhrız,oadeer aynad ki.ooluma yapana gader agla garayı seçdim.