meres

atadan, babadan, dededen galan ve akrabalık, kan ve hısımlık bağı olduğu için kazanılan menkul ve gayrımenkul
pek çok kövümüzde haalen gızlara meres verilmey. ne aader haksız bi aanayış.