mengişe

i a. menteşe
-tağanın mengişesi pozuk acı ongarsana onu gadasını aldıım...
+bu eyce gedmiş bobaanne aceri daghılmalı artık