mekdupcu hayce

şaraküsdü cıvarında yaşıyanlarımız analarımıza ,nenelerimize sorarlarsa bu ismi hatirliyeceklerine eminim.bu hatın gişi parasıynan mekdup yazıp oghumakla işdigal ederdi.şindi kiminiz gülücek "la yorum bu nasıl iş heç mekdubculuk meslee mi olur" diye.ama vardı işde. 1960 lı yıllarda oghur yazar olanların gosdaklana gosdaklana gezdei ,hele hele ortaoghul -lise mezunlarının yeen möhüm adam olarak görüldükleri ve görev yapdıgları zemanlar.nerde eyle daşımalı eyitim,her maallede bi mekdep..toohooooo.yaw biz ilkoghula gidipde okuma yazma örgendeeimiz zeman maalledeki dezelerimiz ammilerimiz uzunca bi süre inanmadılar bile.
-la yeri savışda get şurdan.dırnag gader uşak ne bilecek oghuma yazmeyi.ben bösböyük adam oldooum halda asgerde ali ohgulunda o gader kötek yidim gene elifbayı örgenemedim.bu götüboklumu örgendi"derlerdi
şindi oolu asgerde olan,herifi ,oolu,gardaşı filan dışarıya çalışmıya gedmiş olan avradlar ya gendilerine gelen mekdubu alıp oghutmak ve cuvap yazdırmag için giderdi ya da sadece mekdup yazdırmıya giderdi.her antep avradı kimi yanında 2-3 boy uşaknan gidersin evine .orada sofa kimi bi yer var yanı örtme de denebilir.orada oturup beklersin.sırası gelen odıya girer mekdubunu verip oghutur ve dingler tabi herifden filan geliyse uşaklar dışarda galır.yanı mahremiyet gurallarına da sıghı sıghıya baalıdır haa.şindi girip mindele oturdun.hayce deeze baş köşede önünde rahle,kürsü garışımı bi masa,bi sapı kırılıp yerine ip baalanmış galın gara çerçeveli gözlük bir iki dene de faber tükenmez galem.yazmadıı kimi aazınga soghup hohhh dersin ısıdırsın ossaet yazar.hayce deeze kime göndereceini sorar.işde oolum,herifim,gardaşım neyse söylersin.adını,ne iş yapdını,nerede olduunu sorar o gader.15-20 dagga soona mekdubun hazır.sadaca kimlerin selamları yazılacak gısmında tekrardan sanga sorar.işde nenesi sağmı,dedesi sağmı,selam salacak özel biri var mı kimilerinden..sonuda her zaman kesdane kebab acele cuvap beklerik.mekdubun biter o zamanın hökmünde 10 guruş mu 20 guruşmu bi parayı verip zarfın da üzerini yazdırıp alır goynuna gorsun doorgu hökümet gonaının ordaki postahanıya.allahdan sonraları şu anda yıghılan bazaryerine güççük bi postahana açılmışdıda bi de taaa o sıcakda ya da sooukda o gader yol yerimekden gurtulduk.soona artık ilkoghul 3 filan olduk.sular seller kimi oghuyup yazıyk ama haalen bize mekdup yazdırmıya cesarad edemeyler.o bobayiidleei gösderenlerinde burnundan geliy tabii ki.çünkü 2 hanekde bi "eee başga ne yazıym "dey soruyk.o zaman anam,bobam ,dedem ya da şayat yazıdıım gişi gonşu avradıysa başley sokranmıyaaa
-tohooooooooo sen de heç bişey bilmeysinki gadasını aldıım.bu gader şeyi biz söyleyipde nefesimizi bööremizi tükedecemize mekdupcu hayciye gedip 10 guruş vermek daha eyi kele bacım.
neyse ben de anamdan barabar mekdubcu hayciye epey getteym için işi gısa sürede işi gavradım.artık maalle arghadaşlarımın arasında özel bi yerim vardı.kimse benim kimi mekdup yazamey.aynı oldum mekdupcu haycenin güççük versiyonu.tabi halıynan her yazılan mekdup ufak defek sırlara da vaghıf olmama sebab oldooundan artık elime de bazı gozlar geçiydi.o nedenle gonşular da bi dedeeimi iki edmezlerdi.hatirimi sayar,kaaıtlı şeker, salça dürümü,gırık leblebi,leplebi tozu,soouk lezzo,bi saehen simidaşı kimi ufak defek taleblerimi de gönül hoşlouynan yerine getirirlerdi.şindiki uşaklar olsa onlara şantac yaparak sürüm sürüm süründürürdü alimallah.ama bizim gafamız beyle hayınlıaa çalışmazdı ki..zaten onun verdei ayrıcalıg baa yetiydi.
-amaaaaann minirenin oolu tıs ahmed heç yazamaz mekdub.sahılam galemi aşınıcak suratsızın.zatilem elinden de gelmeyki.hadducun alisi afat kimi vallaha.temam çelet meled,acı eli aazı ayersiz ama allahı var mekdupcu hayceyi aratmey şişe galasıca..beylelikle ilkokulu bitirinciye gader çıkmaz soghaamızın mekdub işleri genel müdürlöü vazıfasını layıgıynan yeriddim .ama bizler bösböyüg herif olduk,onlar ak saçlı nene,dede oldular gene de bi allahın günü birbirimize olan sevgi ve saygımızı gaybetmedik.her zemanda yaşımdan fazla sergiledeim olgunluklan onların takdirlerini gazandım.bu vasfım çeledleimi gapadıydı.bi gabeahedim olsa "amaaaan itleei varsa yiidleei de var acı da gışı yaza garşı goymalı eldeemi bacım" diye gendi aralarında beni müdaafa ederlerdi.allah ölenler rahmet galanlar sağlık ve uzun ömürler versin......