masira

direzin yapmak için ip keleplerinin terdek üzerine sarılarak elde edilen ve şişlere takılarak kolayca dönmek suretiyle düzgün şekilde sağılabilen düzgünce sarılmış bir nevi ip yumağı