masereler

sıkılan şeyin suyunu ya da yağını çıkaranlar
maasereler (bkz: masere gazanı) olmadan bi işe yaramazlar.