malamati mestiklemek

her şeyiyle rezil olmak.
madden ve manen .

daha çok birisinin önemli bir hata yaptıgında,
yada önemsiz değersiz bir iş yaptığında
o işin vehametini vurgulayan yalnızca antebe mahsus bir söz.

-baba sonuçlar açıklandı,
-ee nerey gazanmışın,
-.......gazanamamışım,
-hahhh malamatı mesdikledim desene sen şuna.*

parfüm pazarlama işiyle meşgul olan antepli patron,
günde en az 20 adet satılması gereken ürün için dışarılılı pazarlamacısına sorar;
-gızım gaç parfim saddın böön,
-3 tane sattım efendim,der
-eeee malamatı mesdikledik yanı.
-?????

(bkz: malamat)
(bkz: mestiklemek)
(bkz: carıs malamat olmak)
(bkz: maliynan malamat olmak )
rezilliğin efkar-ıumumiyeye ilanatı ve duyurusu