mafaat

*** la yoorum, torpagda çalışmagdan ökçem şaha şaha yarılıg.. hayle balhiy biling mi..
---- ey yooorum sende vezirin yeaandan emlesenen gendini..
*** çaldım çaldım da heç mefaati olmey..
---- valla bilmeym eyleyse..
-bu işten bi mafaatı olana nalet olsun. allah belamı versinkine valla ben senin eyiligin için söyliym.

*