maddan marazın gele

gaz çıkaranların kötü kokusundan rahatsız olanların kullandığı sözdür.