lülle park

yerine gaziantep sanayi odası binası yapılıy...
enkevel fuar ilk açıldıında, fuarın münif paşa ilkohulu tarafındaydı.
şindi fuarında lüllepargın da yerinde yeller esiy dimeg isterdim amme goca goca binalar inşæ edigler