ling ling

modüler aletlerin parçalarının yerine tam oturmaması durumunda da kullanılır *
ling ling oynamak
ling ling gezmek şeklinde kullanımı da görülmüştür.

*

- aha şoo da ayselin gelini. çarşıdan mı geliy ne gene?
- aa beyle ling ling gezer sabahdan aaşamaca. ne uşak der ne herif der.
- genler genlere böödü o iki uşak. aç aç gezerler, acırsıng görseng hallerine. bu gelin bi gap yimek bişirip de goymaz önlerine.